Course types

ይቅርታ ማድረግ ማለት

ይቅርታ ማድረግ ማለት

2 ተማሪዎች
ይቅርታ። ቆንጆ ቃል። ወይስ የተወሳሰበ ቃል። ይህ ኮርስ ይቅርታን ለመረዳት ይረዳዎታል።
ለፖርኖግራፊ ጀርባ መስጠት

ለፖርኖግራፊ ጀርባ መስጠት

2 ተማሪዎች
ምናልባት ፖርኖግራፊ እየተመለከትክ ለአንተ እንደማይጠቅም ታውቃለህ፣ ግን እሱን ለማስቆም የሚያስችል ጥንካሬ አጥተህ ይሆናል። ይህ ኮርስ እርስዎን ያበረታታል እና ህይወትዎን ይለውጣል። መውጫ መንገድ አለ!
ስብከተ - ወንጌል

ስብከተ - ወንጌል

የስብከተ - ወንጌል ትርጉም እና ውጤታማ የስብከተ - ወንጌል አካሄዶችን እንመለከታለን